hola@obliques.cat

La meva entitat és masclista?

Ens sap greu dir-te que molt probablement, sí. El masclisme és present a tot arreu, també a les nostres entitats i cooperatives, encara que la nostra missió sigui la defensa dels drets humans o l’assoliment d’una major justícia global. Que treballis en una ONG o una cooperativa no et fa de sucre. Però això té remei, només cal una voluntat real de canvi, estar disposats/des a renunciar a privilegis i a reorganitzar-nos.

Sovint es fa ús dels Plans d’Igualtat per analitzar el grau d’igualtat de gènere a les nostres organitzacions, tanmateix, nosaltres considerem que es queden curts. Som partidàries d’iniciar processos de transició organitzativa feminista que també parteixin d’una diagnosi. Ara bé, aquesta diagnosi ja ha de ser un procés de revisió liderat i participat per la pròpia organització, i on posem el focus en les relacions de poder, més enllà de la paritat en els càrrecs, la revisió dels salaris o l’existència de protocols. Volem saber com convivim i quines relacions de poder es donen en les nostres organitzacions i volem que en surti un acord que impliqui a tota l’organització. Nosaltres us ajudem a arribar-hi i també, si ho voleu, a implantar-ho.

Per això, posem molt èmfasi en la idea que transcendir cap a una organització més feminista ha de ser una aposta política de tot el col·lectiu. No és un tràmit més, no fem un Pla d’Igualtat perquè la llei ho marca, no fem una Diagnosi perquè una subvenció ens ho permet. Ho fem i ho impulsem perquè la justícia de gènere està a l’ADN de les nostres organitzacions i volem ser coherents amb allò que defensem. Això implica destinar-hi pressupost, temps i energies personals. No us direm que és un procés fàcil, però sí molt gratificant, perquè quan convivim en espais justos i més habitables, totes les persones vivim molt millor!