hola@obliques.cat

Coneixes la diferència entre equitat i igualtat?

Sovint es confonen les paraules igualtat i equitat. A Obliqües treballem a favor de l’equitat, ja que considerem que és l’única manera d’assolir la igualtat real.

Què és què?

La igualtat defensa tractar de manera igual i assegurar un repartiment igualitari dels recursos entre totes les persones. Son bé oi? Tanmateix, l’equitat cerca el repartiment proporcional i just entre les persones, basant-se en les seves necessitats diferents i els punts de partida desiguals. Així doncs, no podem parlar de repartiment igualitari de recursos i poder en un món on el punt de partida és ben diferent entre les persones. I a més a més, el punt de partida desigual no és aleatori, sinó que respon a uns sistemes de privilegis definits i clars.

Per arribar a la igualtat real, és imprescindible abans assolir el repartiment equitatiu de recursos i poder. Això implica treballar per posar fi als sistemes de privilegis, com el masclisme, el racisme, el capacitisme, l’adulcentrisme, el classisme; etc.