hola@obliques.cat

10 raons per enamorar-vos de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans

 L’Enfocament de Gènere i l’Enfocament Basat en Drets Humans són dos enfocaments diferents i complementaris, que ens permeten, entre altres, formular, executar i avaluar projectes destinats a la promoció del desenvolupament humà. Sovint es presenten com un sol enfocament, l’EGiBDH, perquè són complementaris. Tot i així, cal distingir-los. El primer analitza les discriminacions i desigualtats per motius de gènere, i el segon, el compliment dels drets humans d’acord a les normes internacionals i com a base del procés de desenvolupament humà. Si en voleu saber més, i us va passar per alt la publicació on ho explicàvem, aquí teniu l’article amb els enfocaments explicats de forma resumida. En tot cas, creiem que quan llegiu aquests 10 punts que us hem deixat a continuació, voldreu saber molts més detalls sobre aquests enfocaments i com incorporar-los a la vostra organització. Som-hi!

  1. Els projectes basats en l’EGiBDH no estan enfocats a resoldre les necessitats de col·lectius concrets sinó a l’execució dels seus drets humans.
  2. Per tant, no hi ha beneficiaris/es sinó persones titulars de drets. És molt més empoderador, no creieu?
  3. A més a més, si hi ha titulars de drets, vol dir que també hi ha titulars d’obligacions (Estat i Administracions Públiques) i de responsabilitats (organitzacions, empreses…). Així doncs, assenyalem qui té la responsabilitat i l’obligació de garantir els drets!! Els drets no són capricis ni un regal, s’han de complir!
  4. Els projectes sostenen les seves accions en normativa i per tant, el seu compliment és obligat i l’execució no deriva del bonisme o caritat de les organitzacions sinó de l’obligatorietat de compliment. No estem salvant a ningú, estem fent allò que és correcte!
  5. Per això, no ens quedarem només en la sensibilització, cal dur a terme una campanya sostinguda d’incidència política!
  6. Molt important! Les persones titulars de drets són protagonistes de la defensa dels seus drets i per tant, les organitzacions acompanyem i cooperem al mateix nivell.
  7. Així mateix, el procés és molt important i no només el resultat! A part, el resultat ha de tenir un impacte sostingut al llarg del temps.
  8. Treballem sempre amb els col·lectius més vulnerabilitzats, perquè millorar les condicions de qui està pitjor,  millora el benestar de la resta!
  9. D’aquesta manera, incorporem de forma transversal la perspectiva interseccional
  10. Finalment, cal que la nostra pròpia organització es qüestioni i replantegi des de l’Enfocament de Gènere i basat en Drets Humans, seria molt incoherent no fer-ho, oi?